Zawiadomienie GK.6220.6.5.2015.MCh z dnia 28.04.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Przebudowa i rozbudowa drogi wraz niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodniej w Pleszewie”.

Pobierz dokument - format pdf