Zawiadomienie GK 6220.16.16.2014.2015.MCh z dnia 06.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 06.05.2016 r. została wydana decyzja Znak GK 6220.16.15.2014.2015.MCh w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Baranówek na działce 23/29, obręb Nowa Wieś".

Pobierz dokument - format pdf