Ogłoszenie z dnia 11.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Zachodniej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00033635/3, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerami działek: 476/4 i 477/1 o pow. łącznej 0,0241 ha.
 
Pobierz dokument - format pdf