Wykaz z dnia 10.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 1 położony w Pleszewie przy ul. Krzywej 1 na działce oznaczonej nr 1138/5 o pow. 324 m2 zapisanej w KW KZ1P/00032209/1.
 
Pobierz dokument - format pdf