Obwieszczenie AU.6733.14.2016 z dnia 16 maja 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.14.2016 z dnia 16 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 1219, AM.21, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf