Zawiadomienie GK.6220.18.2016.MCh z dnia 27-06-2016r.

Zawiadomienie GK.6220.18.2016.MCh z dnia 27-06-2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie gm. Pleszew”.

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf