Ogłoszenie z dnia 05.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Nowa Wieś, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00038052/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 337 o pow. 500 m².
 
Pobierz dokument - format pdf