Zawiadomienie GK.6220.20.2016.RŁ z dnia 12.07.2016

Zawiadomienie GK.6220.20.2016.RŁ z dnia 12.07.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch obiektów magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzeniem terenu dla potrzeb zakładu Famot Pleszew Sp. z o.o .”, na działce nr 2452/6 ark. 39 obręb Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf