Protokół nr XIII/2016 z XIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 12 maja 2016 r.

Protokół nr XIII/2016 z XIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 12 maja 2016 r.