Ogłoszenie z dnia 22.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 3034/22 o pow. 0,7719 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00018471/4.
 
Pobierz dokument - format pdf