Zawiadomienie GK.6220.18.4.2016 z dnia 25.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie gm. Pleszew” stosownie do wszczętego z wniosku Miasta i Gminy Pleszew w imieniu którego działa pełnomocnik p. Tomasz Sampir, Zakład Projektowo-Usługowy PROBUD, Al. Wolności 12, 62-800 Kalisz postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Pobierz dokument - format pdf