Wykaz z dnia 20.09.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 4 położony w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego 5 na działce oznaczonej nr 2443/5 o pow. 1 024 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00017198/9.

Pobierz dokument - format pdf