Wykaz z dnia 27.09.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 8 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017563/9.

Pobierz dokument - format pdf