Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.10.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00020366/2, położonej w Bronowie nr 28 na działce oznaczonej nr 18/34 o pow. 758 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00028853/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Pobierz dokument - format pdf