Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2016r.

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na lata 2017-2018.pn „Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania”

Pobierz dokument - format pdf