Zawiadomienie GK.6220.18.6.2016.MCh z dnia 28 listopada 2016 r.

Zawiadomienie GK.6220.18.6.2016.MCh z dnia 28 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji GK.6220.18.5.2016.MCh z dnia 09.08.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie gm. Pleszew”.

Pobierz dokument - format pdf