Obwieszczenie AU.6733.37.2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.37.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SULĘCIN na terenie działek nr 242, am.2, obręb Lenartowice, dz. nr 159, am. 1, obręb Zawidowice i dz. nr 77, am.3, obręb Grodzisko, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf