Harmonogram spotkań zespołu opiniującego

AKTUALNY HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

18 stycznia 2017

15 lutego 2017

15 marca 2017

19 kwietnia 2017

17 maja 2017

21 czerwca 2017