Zawiadomienie GK.6220.35.2016.MCh z dnia 29-12-2016 r.

Zawiadomienie GK.6220.35.2016.MCh z dnia 29-12-2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej”

Pobierz dokument - format pdf