Zarządzenie Nr 1/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 1/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie dochodów i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rodzaju świadczeń i wysokości ich dofinansowania w 2017r.
 
Pobierz dokument - format pdf