Zarządzenie Nr 6/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 6/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf