Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (bez VAT w PLN)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
(w ujęciu kwartalnym)

1.

Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

431 707,00

I kwartał

 

 

Pobierz oryginał dokumentu - format pdf