Zawiadomienie GK.6220.1.2017.MCh z dnia 13 stycznia 2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.1.2017.MCh Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa kolektorów zrzutowych kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Pleszewa – realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew ”.

Pobierz dokument - format pdf