Obwieszczenie AU.6733.48.2016.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.48.2016.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICY KALISKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2180/2, AM.22, I NR 2180/3, ARK. MAPY 23, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf