Obwieszczenie AU.6733.49.2016.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.49.2016.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SUSZARNI OSADÓW NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 130, 137, 140/2, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf