Obwieszczenie AU.6733.44.2016.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.44.2016.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15 KV - USUNIĘCIE KOLIZJI W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 291/2, 297, 71, 70/1, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf