Zarządzenie Nr 7/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 7/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2017 r.
 
Pobierz dokument - format pdf