Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu mieszkalnego/socjalnego na rok 2017

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu mieszkalnego/socjalnego na rok 2017