Zawiadomienie GK.6220.35.4.2016.MCh z dnia 20 stycznia 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej".

Pobierz dokument - format pdf