Zarządzenie Nr 5/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 5/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wykazania do sprzedaży pojazdów samochodowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew oraz powołania komisji do przeprowadzenia sprzedaży w/w pojazdów.

Pobierz dokument - format pdf