Zarządzenie Nr 11/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 11/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w latach 2017 - 2018 z zakresu ochrony zdrowia. - format pdf