Zawiadomienie GK.6220.6.7.2016.MCh z dnia 6 lutego 2017 r.

Zawiadomienie Burmistrza MIasta i Gminy Pleszew o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Rozbudowa drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul. Parkowej”.

Pobierz dokument - format pdf