Zawiadomienie GK.6220.34.5.2016.MCh z dnia 8 lutego 2017 r.

Zawiadomienie GK.6220.34.5.2016.MCh z dnia 8 lutego 2017 r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Budowa hali produkcyjnej – hartowni” na działce nr 2452/6 ark. 39 obręb Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf