Obwieszczenie AU.6733.2.2017 z dnia 10 lutego 2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICY MALINIE W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2993/4, 2993/8, 2993/6, 3000/4, 3001/4, 3002/4, 3003/4, AM.1, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf