Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 15 lutego 2017 r.

Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 15 lutego 2017 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr 256/2016 z dnia 3 października 2016r. wydanej dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3017/128, 3017/129, 3020/16, ARKUSZ MAPY 36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf