Obwieszczenie AU.6733.50.2016.2017 z dnia 16-02-2017r.

Obwieszczenie AU.6733.50.2016.2017 z dnia 16-02-2017r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji polegającej rozbudowie drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul.Parkowej. - format pdf