Zarządzenie Nr 14/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 14/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.