Zarządzenie Nr 15/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 15/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.