Obwieszczenie AU.6733.3.2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.3.2017 z dnia 21 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ SN 15kV W ULICY WYSPIAŃSKIEGO W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2424/1, 2426/13, 2426/9, 2426/11, 2426/10, 2426/12, AM.32, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf