Zarządzenie Nr 9/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 9/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie: zmiany instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Pobierz dokument - format pdf