Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 1 marca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 1 marca 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i zmianie decyzji o warunkach zabudowy nr 256/2016 z dnia 3 października 2016r. (sprawa nr AU.6730.128.2016) dla inwestycji polegającej na BUDOWIE CHODNIKA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3017/10, 3017/128, 3017/129, 3020/16, 3605/8, 3605/7, 3020/15, 3017/127, ARKUSZ MAPY 36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf