Obwieszczenie AU.6733.4.2017 z dnia 6 marca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2017 z dnia 6 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa i przebudowa linii kablowej nn z wolnostojącymi szafkami pomiarowymi i kablowymi rozdzielnicami szafowymi nn oraz mufami nn, przebudowa złącza kablowego nn, przebudowa słupowej istniejącej stacji transformatorowej SN/nn, w miejscowości Lenartowice na terenie działek nr. 44 i 36, am.3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf