Zarządzenie Nr 29/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2017

Zarządzenie Nr 29/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert w zakresie kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf