Obwieszczenie AU.6733.5.2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.5.2017 z dnia 7 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa słupów i przewodów linii napowietrznej średniego napięcia 15kV z dwoma rozłączniko – uziemnikami, przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV oraz rozgałęźnika kablowego średniego napięcia 15kV, budowa i przebudowa linii kablowych nn z rozdzielnicami szafowymi nn, przebudowa linii napowietrznych nn, demontaż słupów i przewodów linii napowietrznej średniego napięcia 15kV w miejscowości Zawidowice na terenie działek nr. 26/2, 29, 30, 42, 17, 18, 39/19, 39/20, 43, am.56, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf