Obwieszczenie AU.6733.2.2017 z dnia 8 marca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICY MALINIE W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2993/4, 2993/6, 2993/8, 3000/4, 3001/4, 3002/4, 3003/4, AM. 34, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf