Zarządzenie Nr 32/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2017

Zarządzenie Nr 32/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2017 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf