Decyzja Or.526.3.2017 z dnia 2 lutego 2017

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2017 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf