Obwieszczenie AU.6730.25.2017 z dnia 22 marca 2017r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażu na maszyny rolnicze oraz budowie silosu na zboże w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 25/5, arkusz mapy 12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf