Zarządzenie Nr 40/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 40/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2016 rok.

Pobierz zarzadzenie - format pdf

Pobierz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2016r. - format pdf

Pobierz informację o stanie mienia Miasta i Gminy Pleszew za 2016r. - format pdf