Oferta z dnia 03-04-2017 Fundacji Ochrony Zabytków

Oferta z dnia 03-04-2017 Fundacji Ochrony Zabytków  na realizację zadania publicznego: "Kurhany Grodziskiego Lasu - ochrona dziedzictwa - nauka - popularyzacja archeologii"

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.